เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

1.เพื่อเป็นมาตราการให้การคุ้มครองต่อชีวิตร่างกายของมนุษย์ในอนาคต
2.เพื่อเป็นมาตราการทางสังคมที่มุ่งให้ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัยจากรถอย่างทันท่วงที
3.เพื่อเป็นมาตราการที่ให้ผู้มีฐานะทางสังคมโดยเฉพาะเจ้าของรถเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
4.เพื่อเป็นมาตราการทางสังคมเพื่อบรรเทาโทษต่อผู้ขับขี่รถ
5.เพื่อเป็นการให้การคุ้มครองต่อบุคคลที่สามเป็นสำคัญดังนั้นจะเห็นว่า ผู้ที่มีหน้าที่ทำประกันภัย ฯ คือ เจ้าของรถ , ผู้เช่าซื้อ ,เจ้าของรถทีนำรถจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาใช้

# เมื่อเจ้าของรถ ฯ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่จัดทำ พ.ร.บ. เมื่อเกิดเหตุ ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย และ ยังต้องโดนปรับอีกด้วย
# คุ้มไหมถ้าท่านไม่จัดทำ พ.ร.บ.

จากเรื่องจริง……..

ลูกค้า = พี่ประกันครับ รถผมหม้อน้ำแตก ขับไม่ได้
คาเฟ่ประกันภัย = รถเสียอยู่ที่ไหนครับ
ลูกค้า = แถวพุทธมณฑลสาย 3
คาเฟ่ประกันภัย = เดียวผมแจ้งรถยก ไปยกรถเข้าซ่อมที่อู่ให้ ครับ
ลูกค้า = รถผมชั้น 3 เองนะ ครับ
คาเฟ่ประกันภัย = ไม่เป็นไรครับ ทางเรามีบริการช่วยเหลือรถเสีย 24 ชม.
ลูกค้า = ขอบคุณ ครับ

อ่านเพิ่มเติม